تعریف کلی بالابر

تعریف کلی بالابر :

بالابر به ماشینی اطلاق می شود که به منظور حمل بار و نفر،یا کار در ارتفاع و یا در خطوط تولید جهت انتقال بار و هم سطح سازی بکار میرود.ین دستگاه از مکانیزم های بالابرنده برخوردار بودهو تفاوت های اساسی با بالاکشنده ها و جرثقیل ها ولیفتراک ها دارد.

انواع مکانیزم های بالابری : 

نیروی بالابری توسط انواع مکانیزم ها در دستگاه های مختلف ایجاد میگردند که هریک با توجه به نوع کاربرد ونیاز مشتری طراحی میگردند.در هریک از این بالابرها عوامل تعیین کننده ای همچون ظرفیت،ایمنی،محیط کاری،نوع کاربرد و قیمت تمام شده دستگاه،نوع مکانیزم را مشخص می نماید.

انواع بالابرها :

1- بالابرهای سیار

2- بالابرهای ثابت

تعریف بالابرهای سیار :

جهت کار در ارتفاع و یا انتقال بار و نفر و انجام امور خدماتی،رنگ امیزی،ساخت سازه ها و ساختمان ها و ... کاربرد دارد.

تعریف بالابرهای ثابت :

بالابرهای ثابت معمولأ در خطوط تولید،انبارها و...جهت جابجایی بارهای سنگین و یا انتقال بار،خودرو و همسطح سازی کابرد دارند.بالابرهای ثابت معمولأ نیاز به یک چاهک داشته که در زمان جمع شدن دستگاه در پایین همسطح قرار گیرند.

انواع بالابرهای ثابت از نظر نحوه ی قرار گرفتن جک :

1- بالابر جک مستقیم از زیر

2- بالابر جک مستقیم از بغل

3- بالابر جک غیر مستقیم

جک مستقیم از زیر 

پرقدرت و ساده

حداقل فواصل فضای اشغال شده

کمترین عرض چاه مورد نیلز

جک مستقیم از بغل

نیاز به حفر چاه در حدود 2 متر کمتر از حالت مستقیم از زیر جک غیر مستقیم

بدون نیاز به حفر چاه

نیازمند به کاراسلینک مجهز به پاراشوت

در این حالت بالابر بصورت 1:2 راه اندازی می شود، که سرعت و مسافت طی شده توسط کابین 2 برابر جک می باشد.

انخاب صحیح اجزای هیدرولیک

بار مفید

وزن کلی کاراسلینک

وزن کلی سرجک 

طول مسیر حرکت کاراسلینک بطور دقیق

فاصله بین محور سرجک و نقطه نگهدارنده اش در روی جک(فقط در نصب غیر مستقیم)

نحوه نصب(مستقیم یا غیر مستقیم، یک جک یا بیشتر)

سرعت کاراسلینک

سه فاز یا تک فاز بودن موتور

نحوه نگهداری پاوریونیت

در جای خشک،بدون گرد و غبار نگهداری شود

بطور ایستاده قرار داده شود

پاوریونیت زیر لوله های اب و فاضلاب به هیچ عنوان نصب نگردد (نشتی اب باعث سوختن موتور میشود)

بالابر

تعریف کلی بالابر :

بالابر به ماشینی اطلاق می شود که به منظور حمل بار و نفر،یا کار در ارتفاع و یا در خطوط تولید جهت انتقال بار و هم سطح سازی بکار میرود.ین دستگاه از مکانیزم های بالابرنده برخوردار بودهو تفاوت های اساسی با بالاکشنده ها و جرثقیل ها ولیفتراک ها دارد.

انواع مکانیزم های بالابری : 

نیروی بالابری توسط انواع مکانیزم ها در دستگاه های مختلف ایجاد میگردند که هریک با توجه به نوع کاربرد ونیاز مشتری طراحی میگردند.در هریک از این بالابرها عوامل تعیین کننده ای همچون ظرفیت،ایمنی،محیط کاری،نوع کاربرد و قیمت تمام شده دستگاه،نوع مکانیزم را مشخص می نماید.

انواع بالابرها :

1- بالابرهای سیار

2- بالابرهای ثابت

تعریف بالابرهای سیار :

جهت کار در ارتفاع و یا انتقال بار و نفر و انجام امور خدماتی،رنگ امیزی،ساخت سازه ها و ساختمان ها و ... کاربرد دارد.

تعریف بالابرهای ثابت :

بالابرهای ثابت معمولأ در خطوط تولید،انبارها و...جهت جابجایی بارهای سنگین و یا انتقال بار،خودرو و همسطح سازی کابرد دارند.بالابرهای ثابت معمولأ نیاز به یک چاهک داشته که در زمان جمع شدن دستگاه در پایین همسطح قرار گیرند.

انواع بالابرهای ثابت از نظر نحوه ی قرار گرفتن جک :

1- بالابر جک مستقیم از زیر

2- بالابر جک مستقیم از بغل

3- بالابر جک غیر مستقیم

جک مستقیم از زیر 

پرقدرت و ساده

حداقل فواصل فضای اشغال شده

کمترین عرض چاه مورد نیلز

جک مستقیم از بغل

نیاز به حفر چاه در حدود 2 متر کمتر از حالت مستقیم از زیر جک غیر مستقیم

بدون نیاز به حفر چاه

نیازمند به کاراسلینک مجهز به پاراشوت

در این حالت بالابر بصورت 1:2 راه اندازی می شود، که سرعت و مسافت طی شده توسط کابین 2 برابر جک می باشد.

انخاب صحیح اجزای هیدرولیک

بار مفید

وزن کلی کاراسلینک

وزن کلی سرجک 

طول مسیر حرکت کاراسلینک بطور دقیق

فاصله بین محور سرجک و نقطه نگهدارنده اش در روی جک(فقط در نصب غیر مستقیم)

نحوه نصب(مستقیم یا غیر مستقیم، یک جک یا بیشتر)

سرعت کاراسلینک

سه فاز یا تک فاز بودن موتور

نحوه نگهداری پاوریونیت

در جای خشک،بدون گرد و غبار نگهداری شود

بطور ایستاده قرار داده شود

پاوریونیت زیر لوله های اب و فاضلاب به هیچ عنوان نصب نگردد (نشتی اب باعث سوختن موتور میشود)

 

اولین مجموعه در این صنعت که از صفرتا صد کار به دست متخصصین خود طراحی ونصب می گردد.
تلفن  :  88063271 - 88063248 جهت راهنمایی و مشاوره با ما تماس بگیرید.

                


نمونه کارها


 

 • 1011k
 • 1090k
 • 1138
 • 1198k
 • 123
 • 1270
 • 1567
 • 345
 • 435509023_332481
 • 438319034_225726
 • 438711197_139719
 • 438820720_168260
 • 445213565_55660
 • 445218329_56294
 • 445413769_47525
 • 71k
 • 745k
 • 789
 • 789k
 • a1k
 • a2
 • a3k
 • a4
 • a5k
 • a6
 • a6k
 • a7